Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων Α.Μ.Ε.Α

Aρχ. Μακαρίου Γ΄28
2731 Περιστερώνα, Λευκωσία
Τηλ.: 22825180
Φαξ: 22825180

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ameamorfou/