Πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας, απασχόλησης και εκπαίδευσης σε ενήλικα άτομα (άνω των 18 ετών) ελαφριάς και μέτριας μορφής νοητικής αναπηρίας.

Στόχοι:

Το «Κέντρο» παρέχει θεραπευτικά προγράμματα, όπως λογοθεραπεία, ψυχολόγο κ.ά. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη όμως, μπορεί  να προσφερθεί και η φυσιοθεραπεία σε ατομικό επίπεδο.

Πηγή:

* Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων Α.Μ.Ε.Α