Υπουργείο Εσωτερικών


Υπουργείο Άμυνας


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως


Υπουργείο Υγείας


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


Υπουργείο Εξωτερικών


Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Υπουργείο Οικονομικών


Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων